תקנון האתר

הינך רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק בכפוף להסכמתך לתנאי תקנון האתר שלהלן. שימוש באתר מהווה הסכמה בפועל לתנאי התקנון.

1. השירותים הניתנים באתר אינם כרוכים בתשלום וניתנים לרווחתך וכל שימוש הנעשה באתר, על כל שירותיו, ניתן כמות שהוא (AS IS) והנו באחריותך הבלעדית.
2. כל המידע המצוי באתר משמש למידע כללי בלבד. אנו עושים כל שביכולתנו על מנת לספק מידע מועיל ועדכני, אך איננו מתחייבים שכל המידע המופיע באתר מדויק, שלם ומעודכן.
3. כל האמור באתר אינו מהווה ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין באמור באתר משום הצעה או קיבול של משרדנו לקבל או ליתן ייצוג או ייעוץ משפטי. בנוסף, המידע המצוי באתר וכל קבלה של מידע אינם מקיימים יחסי עורך דין – לקוח.
4. באתר מפורסמים קישורים המובילים לתוכן ו/או למידע המתפרסם באינטרנט, באתרים החיצוניים לאתר זה (להלן: "קישורי אינטרנט"). אנו איננו אחראים לאתרים שאליהם מוליכים קישורי האינטרנט, לרבות לכל מידע ו/או תוכן המפורסם בהם, והביקור בהם הוא על אחריותך בלבד, לרבות אם מדובר בתכנים בלתי חוקיים ו/או בלתי ראויים מכל סיבה שהיא.
5. התקשרות דרך האינטרנט, לרבות התקשרות דרך דואר אלקטרוני וכל התקשרות אחרת עם משרדנו, דרך האתר, אינה תקשורת מאובטחת.
6. כל מידע המתפרסם באתר והנמצא בבעלות ו/או בהפעלת צד שלישי אינו באחריות מפעילי האתר ו/או בעליו ו/או מי מטעמם והם לא ישאו באחריות כלשהי לגביו, בין אם עקיפה או ישירה, והשימוש וההסתמכות על מידע זה הינו באחריותך בלבד.
7. בעלי האתר ו/או מפעילי האתר לא ישאו באחריות כלשהי, עקיפה או ישירה, לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בכל מידע המפורסם בו.
8. אין המידע באתר, לרבות קישורי האינטרנט המפורסמים בו ולרבות תכנים ו/או מידע אשר נמצא בבעלות צד שלישי, מהווים תחליף למקורות ו/או לייעוץ משפטי על-ידי משפטן מוסמך.
9. האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו אינו אחראי על טעויות, השמטות, אי-דיוקים או מידע מוטעה המצוי בבעלות ו/או מנוהל ו/או מופעל על ידי צד שלישי, בין אם פורסם באתר באופן ישיר ובין אם פורסם בדרך של הפנייה ו/או קישור אינטרנט ו/או בכל דרך אחרת, והמשתמש מקבל על עצמו, את מלוא הסיכון והאחריות בגין שימושו בתכני האתר.
10. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של אהרנסון אבולעפיה ושות' – עורכי דין, ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש בחומרים הכלולים באתר, למעט שימוש עצמי.
11. מבלי לגרוע מן האמור, אהרנסון אבולעפיה ושות' – עורכי דין הם הבעלים הבלעדי במידע המפורסם באתר, לרבות עיצוב האתר והמידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של אהרנסון אבולעפיה ושות' – עורכי דין.
12. המשתמש מתחייב לשאת בכל אחריות, עקיפה, ישירה, מפורשת או מכללא, בגין כל נזק שייגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או מפעיליו ו/או למי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות שכ"ט עו"ד ופגיעה במוניטין ובגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי לשימושו של המשתמש באתר.
13. במידה ותוכן באתר פוגע בזכויות קנייניות ו/או זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת של אדם או גוף, לרבות מידע הפוגע בפרטיותו של אדם, ובכלל זה של המשתמש, יש לפנות אל נציגי האתר. כל פנייה תיבדק לגופה ולבעלי ו/או למפעילי האתר ו/או למי מטעמם מסור שיקול הדעת הבלעדי באשר לטיפול בפנייה זו.
14. דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו והוא יפורש על פיהם. כל סכסוך או שאלה משפטית בקשר לתקנון זה יתברר בערכאה השיפוטית המוסמכת בתל אביב - יפו בלבד.
המחלקה עוסקת בדיני חברות, היי-טק והון סיכון, שוק ההון, וקניין רוחני. המחלקה מעניקה לחברות ולאנשי עסקים ליווי שוטף וכולל לרבות בהיבטי מיסוי והיבטים רגולטוריים.
המחלקה עוסקת בסכסוכים מורכבים, מאבקי שליטה בחברות, ליטיגציה של שוק ההון, אחריות מקצועית של נושאי משרה ובעלי מקצועות חופשיים ולשון הרע.
אנו מטפלים במאות תביעות גמל, פנסיה וביטוחי חיים (תביעות אבדן כושר עבודה, נכות ומוות). היינו ועודנו שותפים למשפטים בהם עוצבו רבות מן ההלכות של בית המשפט העליון בתחומים אלו.
המשרד מציע מטריה משפטית מקיפה של ייעוץ וליווי משפטי בענייני מקרקעין ליחידים, יזמים, משקיעים, קבלנים וחברות.
מחלקת הרשלנות הרפואית במשרדנו מונה 7 עורכי דין והיא מהגדולות והמובילות בארץ. צברנו ניסיון עצום בטיפול במאות תביעות בכל תחומי האחריות המקצועית הרפואית והפארה-רפואית.
אנו מטפלים בהליכי בוררות וגישור, לרבות ניהול הליכי גישור הן כמייצגים והן כמגשרים, בתחום המשפט האזרחי והמסחרי ובתחומי הנזיקין והביטוח.
למשרדנו רקורד של הצלחות בטיפול בתביעות ייצוגיות - הן כמייצגי תובעים והן כמייצגי נתבעים. כך השגנו ללקוחותינו פיצויים של עשרות מיליוני שקלים.

אהרנסון אבולעפיה ושות'
בית עובד 2, קומה 3, תל אביב 67134.  טל' 03-6250500.  פקס 03-6250501.  דואר אלקטרוני office@aaalaw.co.il

טוחן מדיה - בניית אתרים